Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Premte, 04.05.2018 10:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbaleve të mbledhjeve të komisionit, të mbajtura më 30.03.2018, 04.04.2018 dhe 13.04.2018;
3. Informim lidhur me Platformën Vjetore të Politikes së Inteligjencës dhe Sigurisë (PVPIS);
4. Të ndryshme.