Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Hënë, 07.05.2018 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të komisionit nga mbledhja e mbajtur më 24.4. 2018;
3. Shqyrtimi i planit të veprimit për biodiversitetin 2016-2020;
4. Shqyrtimi i raportit vjetor 2017 nga Agjencia për menaxhimin e komplekseve memoriale të Kosovës;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali