Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Mërkure, 02.05.2018 13:00 në sallën N204

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me 06.03,19.03,29.03.2018 dhe 03.04.2018;
3. Shqyrtimi i raportit të punës së Akademisë së Drejtësisë për vitin 2017;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-034 për mbrojtjen e Konsumatorit;
5. Diskutim lidhur me nismën e Komisionit për hartimin e PL-për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës;
6. Të ndryshme.