Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Premte, 13.04.2018 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Raportim i Zëvendësdrejtorit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë, z. Latif Merovci;