Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Kryesisë

Kryesia e Kuvendit

E Mërkure, 04.04.2018 10:00 në sallën C 301

Rendi i ditës


1. Kërkesa e 40 deputetëve për mbajtje të seancës së jashtëzakonshme, me këtë rend dite:

• Debat parlamentar lidhur me rastin e deportimit të gjashtë (6) shtetaseve të Republikës së Turqisë .

 

 

Procesverbali