Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 27.03.2018 11:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 19.3.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-031 për Pajisjet nën Presion;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-037 për Metrologji;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente për Projektligjin nr.06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësim të Konformitetit;
6. Te ndryshme.

 

Procesverbali