Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Hënë, 19.03.2018 12:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit te ditës;
2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.06/L-061 për Ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Hungarisë mbi transferimin e personave të dënuar;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-054 per Gjykatat;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-031 për paisjet nën presion;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike;
6. Shqyrtimi i Mocionit të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje;
7. Të ndryshme.

 

Procesverbali