Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Mërkure, 14.03.2018 09:30 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 6.3.2018;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës;
4. Diskutim lidhur me bashkëpunimin rajonal dhe zhvillimin e kompetencave të Parlamenteve të Evropës Juglindore mbi efiçiencën e energjisë - të ftuar OJQ PIPS;
5. Te ndryshme.

 

Procesverbali