Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Enjte, 08.03.2018 10:00

Rendi i ditës

1. Debat parlamentar në lidhje me dhunën në familje dhe adresimin institucional

ProcesverbaliTranskripti