Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Kryesisë

Kryesia e Kuvendit

E Hënë, 05.03.2018 13:00 në sallën C 301

Rendi i ditës

1. Kërkesa e 40 deputetëve për mbajtje të Seancës së jashtëzakonshme, me këtë rend dite:

• Debat parlamentar lidhur me Vendimin e Regjistrit Evropian të Sigurimit të Cilësisë për Arsimin e Lart (EQAR) për përjashtimin e Agjencisë Kosovare të Akreditimit.

 

Procesverbali