Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 06.03.2018 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 23.01.2018 dhe 30.01.2018;
3. Adresimi i Kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës lidhur me Sistemin Gjyqësor;
4. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës;
5. Shqyrtimi i Raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projketligjin nr.06/L-034 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 04/L-115 dhe me Ligjin nr. 05/L-080;
6. Të ndryshme.