Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 14.02.2018 10:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 17.01.2018 dhe 24.01.2018;

3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për gjak dhe përbërës të gjakut,

4. Të ndryshme.

 

Procesverbali