Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 17.01.2018 10:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datës: 01.12.2017 dhe 11.12.2017;
3. Shqyrtimi i draft planit të punës së Komisionit për vitin 2018;
4. Shqyrtimi i projektligjit për ndërmarrjet sociale;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali