Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti, Industri dhe Zhvillim Rajonal

E Marte, 16.01.2018 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 22.12.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.06/L-019 për Standardizim;
4. Shqyrtimi i Vendimit të Qeverisë nr.17/21 datë 22.12.2017 për emërimin e anëtarëve të Bordit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë;
5. Miratimi i Raportit vjetor të Punës së Komisionit për vitin 2017;
6. Miratimi i Planit të Punës së Komisionit për vitin 2018;
7. Te ndryshme;

 

Procesverbali