Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Hënë, 04.12.2017 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e komisionit e mbajtura me datë 07.11.2017 dhe 14.11.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr.04/L-214;
4. Shqyrtimi i Projektligjit 06/L-014 për Infrastrukturë Kritike;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali