Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për të Drejtat, Interesat e Komuniteteve dhe për Kthim

E Mërkure, 15.11.2017 13:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i zëvendësministrit lidhur me ndarjen buxhetore në Ministrinë e Komuniteteve dhe Kthim, si dhe Zyrën për Çështje të Komuniteteve pran Zyrës së Kryeministrit, sipas Projektigjit nr. 06/L-020 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018.

I ftuar: Zëvendësministër i Ministrisë së Financave Z. Fatmir GASHI

Procesverbali