Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Marte, 14.11.2017 13:00 në sallën N 303

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 1.11.2017;
3. Sensibilizimi i komunitetit të mjekëve të Kosovës për zgjedhjet për Kuvendin e Odës së Mjekëve - Përkrahja institucionale për konsolidimin dhe funksionimin e Odës së Mjekëve të Kosovës;
4. Të ndryshme.

Procesverbali