Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Marte, 14.11.2017 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Diskutim me Ekspertët e Projektit të Binjakëzimit mbi politikat kyçe dhe sfidat legjislative që kanë të bëjnë me procesin e MSA-së,
3. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të Institucioneve/Agjencioneve që bien në fushëveprim të Komisionit për Legjislacion;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-010 për Noterinë;
5. Të ndryshme.

Procesverbali