Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Hënë, 13.11.2017 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Takim i Komisionit me stafin udhëheqës të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë;