Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Hënë, 13.11.2017 10:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Raportim i z. Shpejtim Bulliqi - kryesues i Komisionit Shtetëror për Shënjimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit Shtetëror;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali