Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 15.11.2017 10:00 në sallën N204

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 01 dhe 06.11.2017;
3. Raportimi i Ministrit të Ministrisë së Administratës Publike, z. Mahir Yagcilar;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali