Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Mërkure, 08.11.2017 11:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt.17.10.2017;
3. Shqyrtimi i kërkesës së Qeverisë së Kosovës për konsultim me Komisionin për Buxhet dhe Financa, lidhur me Vendimin e Qeverisë për vendosjen e normës së tatimit të akcizës;
4. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar i Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2016;
5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për vitin 2016;
6. Shqyrtimi i Raportit financiar të Avokatit të Popullit për vitin 2016;
7. Shqyrtimi i Raportit financiar të Autoritetit Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare për vitin 2016;
8. Shqyrtimi i Propozimit të Komisionit për Përzgjedhje te anëtarëve të Bordit Drejtues të Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës
9. Të ndryshme.

Procesverbali