Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 08.11.2017 10:00 në sallën S-I

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Takimi me z. Andrew Russell, koordinator për zhvillim i Kombeve të Bashkuara dhe përfaqësues rezident i UNDP në Kosovë;
3. Të ndryshme.

 

Procesverbali