Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Marte, 07.11.2017 10:00 në sallën N204

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 12.10.2017, 24.10.2017 dhe 30.10.2017;
3. Raportim i znj. Dhurata Hoxha - Ministre e Integrimit Evropian, lidhur me përmbushjen e obligimeve në kuadër të agjendës evropiane;
4. Te ndryshme.

 

Procesverbali