Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë

E Hënë, 06.11.2017 11:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 13.10.2017;
3. Shqyrtimi dhe miratimi i draft-planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
4. Të ndryshme.