Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Hënë, 06.11.2017 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 30.10.2017,
3. Shqyrtimi i draft planit të punës së komisionit për vitin 2017,
4. Të ndryshme

 

Procesverbali