Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 01.11.2017 10:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 27.10.2017;
3. Diskutim lidhur me nismën legjislative për hartimin e Projektligjit për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali