Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 01.11.2017 10:00 në sallën S-I

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 18.10.2017;
3. Takimi njoftues me Ministrin e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale z. Skender Reçica . Diskutim lidhur me prioritetet dhe sfidat e ministrisë;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali