Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit

E Mërkure, 01.11.2017 13:00 në sallën S-I

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi raportit vjetor i punës së Institutit Gjyqësor të Kosovës për vitin 2016;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-147 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-007 për procedurën jo-kontestimore;
4. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 05/L-145 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 2004/26 për trashëgiminë në Kosovë;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali