Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë Plenare

E Marte, 31.10.2017 10:00

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017

ProcesverbaliTranskripti

Votimi elektronik

pika 1