Kalendari i takimeve dhe i seancave

Vazhdimi i Seancës Plenare

E Enjte, 26.10.2017 10:00

Rendi i ditës


5. Votimi i Projektligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017,
6. Shqyrtimi i Raportit vjetor të auditimit i Zyrës Kombëtare të Auditimit për vitin 2016.

 Votimi elektronik

pika 6