Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Buxhet dhe Financa

E Marte, 24.10.2017 13:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur e Komisionit, dt.10.10.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr. 06/L-005, për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
4. Shqyrtimi i Raportit financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për periudhën janar-shtator 2017 dhe Programit të Shpenzimeve të RTK-së, për periudhën tetor-dhjetor 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali