Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Premte, 27.10.2017 10:00 në sallën N 225

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 18.10.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.06/L-012 për kryeqytetin e Republikës së Kosovës/Prishtinën;
4. Nisma legjislative e Komisionit për hartimin e Projektligjit për Radiotelevizionin e Kosovës;
5. Nisma legjislative e Komisionit për hartimin e Projektligjit për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës;
6. Të ndryshme.

 

Procesverbali