Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Hënë, 23.10.2017 11:00 në sallën N 302

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës ,
2. Miratimi i Procesverbalit të mbledhjes së komisionit, të mbajtur më 9.10.2017,
3. Takimi i komisionit me ministrin e bujqësisë lidhur me planin dhe prioritetet e ministrisë,
4. Shqyrtimi i draft planit të punës së komisionit për vitin 2017,
5. Të ndryshme

 

Procesverbali