Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 18.10.2017 10:00 në sallën S-I

RENDI I DITËS


1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së datës: 10.10.2017;
3. Takimi njoftues me Ministrin e Ministrisë së Shëndetësisë z. Uran Ismaili. Diskutim lidhur me prioritetet dhe sfidat e ministrisë;
4. Shqyrtimi i draft planit të punës së Komisionit për vitin 2017;
5. Të ndryshme.

 

Procesverbali