Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike

E Hënë, 16.10.2017 11:00 në sallën S-I

Rendi i ditës

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Konstituimi i komisionit;
3. Shqyrtimi i draft - Planit të Punës së Komisionit për sesionin vjeshtor 2017;
4. Të ndryshme.

 

 

Procesverbali