Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhje e Komisionit

Komisioni për Integrime Evropiane

E Enjte, 12.10.2017 13:00 në sallën S-I

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 03.10.2017;
3. Shqyrtimi i draft Planit të punës së komisionit për vitin 2017;
4. Te ndryshme.

 

Procesverbali