Kalendari i takimeve dhe i seancave

Vazhdimi i Seancës plenare

E Mërkure, 04.10.2017 10:00

Rendi i ditës

1. Shqyrtimi i Projektligjit për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2016 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.

 Votimi elektronik

pika 1
pika 1
pika 1
pika 1