Kalendari i takimeve dhe i seancave

Seancë e Jashtëzakonshme

E Shtune, 09.09.2017 16:00

Rendi i ditës

 

1. Zgjedhja e Qeverisë së Republikës së Kosovës

Transkripti