Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport

E Mërkure, 10.05.2017 11:00 në sallën N204

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të datës 24.4.2017 dhe 4.5.2017

3. Shqyrtimi i Projektligjit për Marrëveshjen Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës ("MASHT") dhe Stitching SPARK-ut të Holandës ("SPARK") mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica.

4. Të ndryshme.