Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport

E Enjte, 04.05.2017 11:30 në sallën N204

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Shqyrtimi i Projektligjit për Marrëveshjen Ndërkombëtare në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës ("MASHT") dhe
Stitching SPARK-ut të Holandës ("SPARK") mbi mbështetjen e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit Mitrovica.

3. Të ndryshme.