Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Buxhet Dhe Financa

E Mërkure, 12.04.2017 13:00 në sallën C 203

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, dt. 22.03.2017, dhe 28.03.2017;
3. Shqyrtimi i Projektligjit Nr.05/L-105 për Mbrojtjen e Fëmijës, dhe amendamenteve të Komisionit funksional për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione;
4. Shqyrtimi i Raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.04/L-045 për Partneritet Publik Privat;
5. Të ndryshme.