Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës

E Mërkure, 12.04.2017 11:00 në sallën N 303

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i raportit për Projektligjin Nr.05/L-143 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L-072 për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin 04/L-214;
3. Të ndryshme.