Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Bujqësi, Pylltari, Mjedis e Planifikim Hapësinor

E Mërkure, 05.04.2017 09:30 në sallën N 302

Rendi i ditës:


1. Miratimi i rendit të ditës ;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 27.3.2017,
3. Konsultimet rreth shqyrtimit të projektligjit për mbrojtjen nga zhurma,
4. Te ndryshme ;

 

Procesverbali