Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport

E Marte, 04.04.2017 10:00 në sallën S-I

Rendi i ditës :

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 20.3.2017;
3. Shqyrtimi i propozimit për ndryshimin dhe plotësimin e Statutit të Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren;
4. Të ndryshme.

 

Procesverbali