Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e Komisionit

Komisioni për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri

E Mërkure, 05.04.2017 10:00 në sallën N 10

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 28.3.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit me Rekomandime për Projektligjin nr.05/L-132 për Automjete;
4. Të ndryshme;

 

Procesverbali