Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike

E Mërkure, 01.03.2017 11:00 në sallën N 225

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 23.02.2017;
3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për PVF-të e Ministrisë së Punëve të Brendshme, për vitin e përfunduar me 31 dhjetor 2015, i ftuar z.Skender Hyseni, Ministër;
4. Diskutim i planit për shqyrtimin e raporteve të Auditimit të Komunave;
5. Të Ndryshme.

 

Procesverbali