Kalendari i takimeve dhe i seancave

Mbledhja e komisionit

Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale

E Mërkure, 01.03.2017 13:00 në sallën N 302

RENDI I DITËS

1. Miratimi i rendit të ditës;
2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më datë: 16.02.2017;
3. Shqyrtimi në parim i Projektligjit për Aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave nga pjesët veriore të Kosovës;
4. Të ndryshme.