Kalendari i takimeve dhe i seancave

Dëgjim publik

Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media

E Mërkure, 01.03.2017 13:00 në sallën N-506

Rendi i ditës :


Dëgjim Publik lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për RTK-në, Nr.04/L-046.