Arkivi

Periudha e katërt Legjislative (12.12.2010 - 07.05.2014)

Murselj Haljilji

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

   Grupi parlamentar

  • SLS

  Partia

  • INICIATIVA QYTETARE E GORËS (GIG)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 09.09.1968
  • I martuar

  Arsimimi

  • Jurist I diplomuar – Fakulteti Juridik

  Adresa

  • f. Globoqicë

  Telefoni

  • 044 354 679